REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SW MOBI

1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę

SW Research Sp. z o.o.
Ul. Noakowskiego 16/39
00-666 Warszawa

tel.: +48 533 987 335(6)
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 135.000,00 opłacony w całości

zwaną dalej

„Administratorem”,

Informacje ogólne o SW Mobi

2. Aplikacja mobilna SW Mobi to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest:

1) prezentowanie dostępnych do wypełniania ankiet internetowych umieszczanych na serwisach swpanel.pl oraz studentswatch.pl i innych serwisach należących do agencji badawczej SW Research sp. z o.o.

2) udostępnienie możliwości wypełniania ankiet na urządzeniach mobilnych

3) przegląd zdobytych punktów za ankiety

4) przegląd profilu

5) rejestracja konta w aplikacji

6) Przesyłanie informacji typu Push o aktualnych ankietach dostępnych w wersji na urządzenia mobilne

7) wykorzystywanie technologii geofencingu i geolokalizacji do przesyłania ankiet z określonego obszaru geograficznego

3. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego z marketami aplikacji oferującymi możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. W przypadku systemu Android, marketem aplikacji jest Sklep Google Play, w przypadku systemu iOS market AppStore

Dołączanie do panelu swpanel.pl (dla nowych użytkowników)

4. Rejestrując nowe konto w aplikacji użytkownik wyraża zgodę na dołączenie do panelu internetowego swpanel.pl i zgadza się na regulamin panelu umieszczony tutaj: http://swmobi.com/terms-swpanel

5. Użytkownik, który przed instalacją aplikacji posiada konto w serwisie swpanel.pl lub studentswatch.pl lub innych należących do agencji badawczej SW Research, nie może zakładać nowego konta powiązanego z adresem email istniejącym w serwisie swpanel.pl lub studentswatch.pl

Korzystanie z aplikacji (dla użytkowników swpanel.pl, studentswatch.pl i innych serwisów należących do swresearch.pl

6. Użytkownik, który przed instalacją aplikacji posiada konto w serwisie swpanel.pl lub studentswatch.pl lub innych należących do agencji badawczej SW Research może logować się do aplikacji korzystając z danych do logowania (login i hasło) podawanych w trakcie rejestracji do serwisu swpanel.pl lub studentswatch.pl

Punkty i nagrody

7. Pełny przegląd punktów i nagród znajduje się w strefie respondenta w serwisach swpanel.pl i studentswatch.pl

8. Szczegółowe informacje na temat punktów znajdują się w regulaminach serwisów swpanel.pl i studentswatch.pl

Użytkownik SW Mobi

9. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną SW Mobi zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności.

Nieodpłatność aplikacji

10. Aplikacja SW Mobi jest nieodpłatna dla Użytkownika.

Warunki użytkowania aplikacji i wyłączona odpowiedzialność SW Research

11. Dla korzystania z aplikacji SW Mobi niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

12. SW Research nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

13. Administrator oświadcza, iż korzystanie z aplikacji SW Mobi w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon komórkowy przez Użytkownika w ramach danego marketu powoduje przetwarzania przez Administratora danych Użytkownika mających charakter danych osobowych.

14. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Administratora jest konieczne do przesyłania personalizowanych informacji

Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych użytkowników aplikacji w innych celach niż do realizacji badań rynku i opinii.

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora we wskazanym zakresie oraz został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore

15. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z aplikacji SW Mobi poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. Usunięcie aplikacji nie oznacza usunięcia konta z serwisu panelu internetowego swpanel.pl lub studentswatch.pl

16. Materiały udostępniane za pomocą aplikacji SW Mobi, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych są własnością Administratora

17. Korzystanie z aplikacji SW Mobi w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest bez zgody Administratora niedopuszczalne.

18. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: sw@swpanel.pl

19. SW Mobi zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,

Usuwanie aplikacji

20. W przypadku braku akceptacji treści zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia korzystania z aplikacji SW Mobi poprzez trwałe usunięcie aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.

Wymóg akceptacji panelu internetowego swpanel

21. Akceptacja regulaminu aplikacji mobilnej SW Mobi przez użytkownika jest równoznaczna z akceptacją regulaminu serwisu swpanel.pl należącego do Administratora. Regulamin dostępne dostępny jest tutaj: http://swmobi.com/terms-swpanel